foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

W dniu 12.10.2017 klasy IVa i Va wzięły udział w akcji Sprzątanie Świata. Wyposażeni w rękawiczki i wielkie worki wyruszyliśmy na uliczki naszego miasta zrobić jesienne porządki. Śmieci nie miały szans w zetknięciu z taką bojową ekipą! Pogoda dopisała, więc oprócz akcji ekologicznej zaliczyliśmy spacer w promieniach słońca i zabawę na pobliskim placu zabaw.

Plakat Biegi Leśnica.jpeg

 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W chwili obecnej spółka rozpoczyna realizację strategicznych gazociągów wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Wrocław i Zdzieszowice –  Kędzierzyn-Koźle, których trasa będzie przebiegać przez obszar Gminy Leśnica.

Gaz Logo.jpeg  

Czytaj więcej: Leśnicka piątka

podz m

 

image001

dyplom pacjent

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 7 lutego 2017 r. nastąpi zmiana kierunku odjazdu autobusu szkolnego o godz. 15.10. Trasa: Leśnica PG- Leśnica SP- Góra Św. Anny- Wysoka- Ligota - €“Kadłubiec - €“ Dolna -€“ Poręba - €“Leśnica.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniach 17 i 18 stycznia 2017 r. nastąpi zmiana kierunków odjazdu autobusu szkolnego o godz. 15.10. Trasa: Leśnica PG- Leśnica SP- Góra Św. Anny- Wysoka- Ligota - €“Kadłubiec - €“ Dolna -€“ Poręba - €“Leśnica.

 

Zabawa karnawałowa odbędzie się 1 lutego 2017 r. Klasy I - III od godziny 14.00. Przebierańcy mile widziani. 

Klasy IV - VI od 16.30. Serdecznie zapraszamy.

Podobny obraz             

Wojewoda Opolski wraz z Opolskim Kuratorem Oświaty zaprasza Państwa, nauczycieli
oraz rodziców na spotkanie poświęcone zmianie ustroju szkolnego, które odbędzie się w dniu 05.12.2016 r. w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich , ul Dworcowa 23  w godzinach:

13 00 – z dyrektorami szkół

15 00 – z nauczycielami

17 00- z rodzicami uczniów szkoły

          

                                                                                                                            

Regina Dziubandowska
starszy wizytator
Wydziału Wspomagania, Kontroli i Ewaluacji
Kuratorium Oświaty w Opolu

Projekt pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają

kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne".

 

Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.09.01.01-16-0062/15-00.

Okres realizacji:  1 września 2016r. - 30 czerwca 2018r.

Gmina Leśnica - Beneficjent.

Gminny Zarząd Oświaty - Realizator.

 

Priorytet 9 - Wysoka jakość edukacji.

Działanie 9.1 Rozwój edukacji.

Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej: Projekt UE

 


Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W chwili obecnejspółka rozpoczyna realizację strategicznych gazociągów wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Wrocław i Zdzieszowice –  Kędzierzyn-Koźle, których trasa będzie przebiegać przez obszar Gminy Leśnica.

 

Efektem projektowanych inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego w rejonie Opolszczyzny oraz Górnego i Dolnego Śląska.Gminy, na terenie których zlokalizowany będzie gazociąg, uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2%  wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

 Gazociągi relacji: Zdzieszowice – Wrocław i  Zdzieszowice –  Kędzierzyn-Koźle będą stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe. Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycjom  status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładceoraz wbroszurzepoświęconej projektom PCI zamieszczonych na stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A. http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/zdzieszowice-wroclaw/http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/zdzieszowice-kedzierzyn-kozle/.

Budowa gazociągu relacji Zdzieszowice-Wrocław planowana jest także do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.

 

Dyrekcja  i Grono Pedagogiczne 
Szkoły Podstawowej w Leśnicy
ul. Zdzieszowicka 23

zaprasza

przyszłych PIERWSZOKLASISTÓW

DZIECI SZEŚCIOLETNIE I SIEDMIOLETNIE

wraz z Rodzicami

10 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 18:00

na Dzień Otwarty

W programie:

Zwiedzanie szkoły,

Spotkanie w salach lekcyjnych z nauczycielami  edukacji wczesnoszkolnej, j. niemieckiego, j. angielskiego (udział w grach, zabawach, krótkich zajęciach)

Spotkanie  z dyrekcją szkoły,

Spotkanie  z pedagogiem, psychologiem (konsultacje na temat dojrzałości szkolnej  dziecka).

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne  SP w Leśnicy

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkanie w dniu 10 marca 2016

W programie:

- o godz. 16.30 prelekcja nt. „Stop dopalaczom”, „Mobbing i bullying – odpowiedzialność nieletnich” w sali gimnastycznej (Prowadzący policjant i psycholog szkolny),

- od godz. 17.30  konsultacje przedmiotowe

  

„Wyprawka szkolna 2015”

Podstawowe informacje o dofinansowaniu zakupu podręczników

w roku szkolnym 2015/2016

 

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręcznikówdofinansowania zakupu podręczników (termin składania wniosku do 11 września 2015 r.)

Oświadczenie o zakupie

Wyciąg z ustawy o świadczeniach rodzinnych

Wysokość dofinansowania w roku szkolnym 2014/2015 

  

Czytaj więcej: Wyprawka 2015

W tym roku konkurs Moje Bezpieczne Wakacje 2015 - (Nie)znane atrakcje mojego regionu - promuje bezpieczeństwo poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu. Zwiedzanie często niedocenianych regionalnych atrakcji turystycznych to alternatywa wobec nudy, która może się przytrafić także w wakacje. Jest to także doskonała okazja na promowanie lokalnych skarbów - atrakcji turystycznych - w skali ogólnopolskiej.
Czytaj więcej na stronie bezpiecznewakacje.pl

   
  22.04.2018 Ferienhaus Ostsee

e dziennik

Co zagraża dzieciom na wsi?

gora grosza 170 na 234

MK certyfikat 184

trzmiel maly 160

tauron maly

2018 Copyright SP Leśnica Rights Reserved