foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

W dniu 12.10.2017 klasy IVa i Va wzięły udział w akcji Sprzątanie Świata. Wyposażeni w rękawiczki i wielkie worki wyruszyliśmy na uliczki naszego miasta zrobić jesienne porządki. Śmieci nie miały szans w zetknięciu z taką bojową ekipą! Pogoda dopisała, więc oprócz akcji ekologicznej zaliczyliśmy spacer w promieniach słońca i zabawę na pobliskim placu zabaw.

Plakat Biegi Leśnica.jpeg

 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W chwili obecnej spółka rozpoczyna realizację strategicznych gazociągów wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Wrocław i Zdzieszowice –  Kędzierzyn-Koźle, których trasa będzie przebiegać przez obszar Gminy Leśnica.

Gaz Logo.jpeg  

Czytaj więcej: Leśnicka piątka

podz m

 

image001

dyplom pacjent

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

23 CZERWCA 2017 R. - PIĄTEK

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 w SP w Leśnicy - 9.30

 

Przywóz uczniów do SP w Leśnicy

 

8.45 Leśnica

8.55 Dolna

9.05 Kadłubiec

9.15 Poręba

9.20 Leśnica SP

8.40 Leśnica wyjazd

8.50 Wysoka

8.55 Ligota

9.00 Góra Św. Anny

9.10 Leśnica SP

 

ODWOZY

12.00 - odwóz uczniów z SP Leśnicy do Poręby, Dolnej i Kadłubca

12.00 - odwóz uczniów z SP Leśnicy do Góry Św. Anny, Wysokiej, Ligota

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 7 lutego 2017 r. nastąpi zmiana kierunku odjazdu autobusu szkolnego o godz. 15.10. Trasa: Leśnica PG- Leśnica SP- Góra Św. Anny- Wysoka- Ligota - €“Kadłubiec - €“ Dolna -€“ Poręba - €“Leśnica.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniach 17 i 18 stycznia 2017 r. nastąpi zmiana kierunków odjazdu autobusu szkolnego o godz. 15.10. Trasa: Leśnica PG- Leśnica SP- Góra Św. Anny- Wysoka- Ligota - €“Kadłubiec - €“ Dolna -€“ Poręba - €“Leśnica.

 

Zabawa karnawałowa odbędzie się 1 lutego 2017 r. Klasy I - III od godziny 14.00. Przebierańcy mile widziani. 

Klasy IV - VI od 16.30. Serdecznie zapraszamy.

Dzięki akcji Samorządu Szkolnego zaadoptowaliśy duchowo dziewczynkę z Burkina Faso w Afryce. Jest to Idrissa urodzona w 1998 r. Dzięki naszej pomocy Idrissa będzie mogła kontynuować naukę. 

Podobny obraz             

Wojewoda Opolski wraz z Opolskim Kuratorem Oświaty zaprasza Państwa, nauczycieli
oraz rodziców na spotkanie poświęcone zmianie ustroju szkolnego, które odbędzie się w dniu 05.12.2016 r. w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich , ul Dworcowa 23  w godzinach:

13 00 – z dyrektorami szkół

15 00 – z nauczycielami

17 00- z rodzicami uczniów szkoły

          

                                                                                                                            

Regina Dziubandowska
starszy wizytator
Wydziału Wspomagania, Kontroli i Ewaluacji
Kuratorium Oświaty w Opolu

8 listopada dzieci z młodszych klas wspólnie ze szkołami z całej Polski obchodziły Dzień Śniadanie Daje Moc. Dzieci robiły różne posiłki, według własnego uznania. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień! 

 

 

Projekt pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają

kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne".

 

Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.09.01.01-16-0062/15-00.

Okres realizacji:  1 września 2016r. - 30 czerwca 2018r.

Gmina Leśnica - Beneficjent.

Gminny Zarząd Oświaty - Realizator.

 

Priorytet 9 - Wysoka jakość edukacji.

Działanie 9.1 Rozwój edukacji.

Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej: Projekt UE

 


Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W chwili obecnejspółka rozpoczyna realizację strategicznych gazociągów wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Wrocław i Zdzieszowice –  Kędzierzyn-Koźle, których trasa będzie przebiegać przez obszar Gminy Leśnica.

 

Efektem projektowanych inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego w rejonie Opolszczyzny oraz Górnego i Dolnego Śląska.Gminy, na terenie których zlokalizowany będzie gazociąg, uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2%  wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

 Gazociągi relacji: Zdzieszowice – Wrocław i  Zdzieszowice –  Kędzierzyn-Koźle będą stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe. Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycjom  status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładceoraz wbroszurzepoświęconej projektom PCI zamieszczonych na stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A. http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/zdzieszowice-wroclaw/http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/zdzieszowice-kedzierzyn-kozle/.

Budowa gazociągu relacji Zdzieszowice-Wrocław planowana jest także do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.

 

Dyrekcja  i Grono Pedagogiczne 
Szkoły Podstawowej w Leśnicy
ul. Zdzieszowicka 23

zaprasza

przyszłych PIERWSZOKLASISTÓW

DZIECI SZEŚCIOLETNIE I SIEDMIOLETNIE

wraz z Rodzicami

10 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 18:00

na Dzień Otwarty

W programie:

Zwiedzanie szkoły,

Spotkanie w salach lekcyjnych z nauczycielami  edukacji wczesnoszkolnej, j. niemieckiego, j. angielskiego (udział w grach, zabawach, krótkich zajęciach)

Spotkanie  z dyrekcją szkoły,

Spotkanie  z pedagogiem, psychologiem (konsultacje na temat dojrzałości szkolnej  dziecka).

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne  SP w Leśnicy

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkanie w dniu 10 marca 2016

W programie:

- o godz. 16.30 prelekcja nt. „Stop dopalaczom”, „Mobbing i bullying – odpowiedzialność nieletnich” w sali gimnastycznej (Prowadzący policjant i psycholog szkolny),

- od godz. 17.30  konsultacje przedmiotowe

  

   
  20.01.2018 Ferienhaus Ostsee

e dziennik

Co zagraża dzieciom na wsi?

gora grosza 170 na 234

MK certyfikat 184

trzmiel maly 160

tauron maly

2018 Copyright SP Leśnica Rights Reserved