foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

                   HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

         IM. OBROŃCÓW GÓRY CHEŁMSKIEJ W LEŚNICY

       Jest 1 maja 1960 roku. W tym dniu w obecności wielu mieszkańców miasta w fundamenty powstającej z funduszów społecznych szkoły – Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego wmurowany został akt erekcyjny. Dokonał tego przewodniczący Powiatowego Komitetu Społecznego Budowy Szkół - Wiktor Kotyś.

       Dokument ten był świadectwem wspólnego wysiłku społeczeństwa naszego miasta i całego powiatu strzeleckiego, które odpowiedziało na rzucone przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą hasło: 1000 szkół na 1000-lecie.  

 

 

        

       I stało się. Równo 50 lat temu, 26 listopada 1962 roku nastąpiło otwarcie nowej szkoły. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz państwowych.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał powstaniec śląski, pan Edmund Rudner.  

 

Święto uczciły wiersze, piosenki i tańce dzieci. Do samego wieczora szkoła była wypełniona zwiedzającymi.

Pierwsza uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego miała miejsce 1 września 1963 roku. Wówczas powitano nowego kierownika szkoły – pana Zbigniewa Papinę oraz nowe grono pedagogiczne. 

 

       W latach 60-tych w naszej szkole podobnie jak w całej Polsce bardzo wielką wagę przywiązywano do obchodów Święta Pracy. Szczególnie 1 maja 1966 roku pochód uczniów prezentował się okazale. Każda klasa przebrana była za postacie historyczne. Był Piast Kołodziej ze swoją żoną.

woje Mieszka I 

Kazimierz Wielki ze swoją świtą 

Krzyżacy 

i leśniccy szewcy.

      Ciekawostką jest też na pewno fakt, iż dopiero w 1969 roku po raz pierwszy przyznano w naszej szkole odznaki wzorowego ucznia. Zdobyło je 45 uczniów z klas I-VIII.

                                       

Przypomnimy sobie również grono pedagogiczne naszej szkoły z roku 1970. 

      W roku szkolnym 1970/1971 utworzono w szkole Izbę Pamięci jako odpowiedź na ogłoszony przez Kuratorium Opolskie konkurs na najlepszą szkolną izbę pamięci. 


      Rozpoczęcie roku szkolnego 1973/74 miało nieco inny charakter niż zwykle. Z powodu reorganizacji sieci szkół nasza placówka przekształcona została w Gminną Szkołę Zbiorczą, do której zaczęła uczęszczać młodzież z pobliskich wsi: Góry Świętej Anny, Wysokiej, Kadłubca i Poręby. Niewielki plac apelowy ledwie pomieścił znacznie zwiększone grono uczniów. 

W tym roku bowiem w szkole uczyło się 834 uczniów w 21 klasach.

        Rok szkolny 1975/1976 wypełniły nowe zadania. Pierwszym z nich były prace nad rozbudową Izby Pamięci i Tradycji Szkoły, która otrzymała nową siedzibę na I piętrze, gdzie mieści się do dzisiaj. Drugim – przygotowania do uroczystości przyjęcia sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski i zakład opiekuńczy.  

       W latach 60-tych i 70-tych wysuwają się jednak na czoło także inne zadania. Połączone siły nauczycieli, uczniów i rodziców w dni wolne od pracy znajdowały swoje ujście w modnych wówczas czynach społecznych, w czasie których wykonywano prace porządkowe w naszej i okolicznych miejscowościach. W czynie społecznym pomagano także przy budowie boiska sportowego obok naszej szkoły. 

             

       To, co szczególnie rzuca się w oczy podczas przeglądania kronik z lat 80-tych, to różnego rodzaju akcje prężnie działającej drużyny harcerskiej, której drużynowym był w tym okresie pan Stanisław Leśniak. 

             

Członkowie drużyny brali udział w licznych biwakach, apelach, obozach krajowych i zagranicznych, zabawach,zimowiskach, rajdach, festiwalach, konkursach, zlotach.

            

       W tym czasie zmiany nastąpiły w kadrze pedagogicznej oraz na stanowisku dyrektora szkoły. Pana Zbigniewa Papinę zastąpił na tym stanowisku pan Józef Majka. 

 

       Niewątpliwie najciekawszym wydarzeniem roku szkolnego 1983/1984 była wizyta pedagogów z NRD (Niemieckiej Republiki Demokratycznej). Goście wykazywali żywe zainteresowanie naszą placówką, zwiedzali szkołę, spotykali się z nauczycielami i uczniami.

       W tym okresie podczas każdej uroczystości zakończenia roku szkolnego najbardziej wyróżniającym się w nauce i zachowaniu uczniom wręczano najwyższe szkolne odznaczenie: Srebrną Tarczę.

  Początek lat 90-tych przyniósł w naszej szkole spore zmiany. Przede wszystkim pożegnaliśmy kolejnego dyrektora – pana Józefa Majkę. Zastąpił go pan Jan Hemon.

Wraz ze zmianą ustroju naszego państwa zmienił się także harmonogram szkolnych uroczystości, z którego zniknęły obchody niektórych uroczystości na rzecz innych, np. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i obchodów 3 Maja.

       Odwiedzają nas nie tylko goście z krajów bloku socjalistycznego. W 1992 r. z wizytą w naszej szkole przebywają goście z Lutzelbach. A wkrótce w 1994 roku 25 uczniów z naszej szkoły wyjeżdża w podróż do Gerbrunn w Niemczech. 

     

        W połowie lat 90-tych znowu zachodzi zmiana na stanowisku dyrektora. Po śmierci pana Jana Hemona objął je pan Czesław Łupak.

        Największe zmiany przyniósł jednak rok 1999. Na mocy reformy oświaty przestała istnieć ośmioletnia szkoła podstawowa. Na jej miejsce w budynku rozpoczyna działalność Zespół Szkół Publicznych obejmujący szkołę podstawową oraz gimnazjum. Dyrektorem zespołu szkół zostaje pani Iwona Polewska. 


       Ostatni rok XX wieku jest to okres, w którym działalność naszej szkoły kwitnie bujnie i to w wielu dziedzinach.  Nadal razem z gimnazjum tworzymy Zespół Szkół, ale w budynk u robi się dużo luźniej – gimnazjaliści przenoszą się do innej siedziby.

      W 2001 roku odbywa się w naszej szkole I Dzień Europejski, następne zaś takie dni będą się odbywały przez wiele kolejnych lat. 

          

Kilka miesięcy  później wśród znamienitych gości następuje uroczysta inauguracja działalności Szkolnego Klubu Europejskiego „Jadwiga”. 

              

      W następnym roku szkolnym stanowisko dyrektora obejmuje pani Monika Kłosek, a szkoła podstawowa znowu zaczyna być odrębną placówką. 

Działalność europejska naszej szkoły poszerza się o organizację wymiany międzynarodowej – u nas przebywa 37-osobowa grupa uczniów z partnerskiego miasta Cernosice w Czechach. W rok później to my udajemy się z wizytą do Czech. 

  

Od tej pory coraz częściej można nas spotkać na zachodnioeuropejskich szlakach. W nagrodę za swoją szeroką działalność do Niemiec wyjeżdżają członkowie szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody.   

        Coraz szersze kręgi zatacza również działalność regionalna szkoły. W jej ramach w 2002 roku jesteśmy uczestnikiem spotkania pod nazwą „Osobowości gmina Leśnica”, podczas którego goszczą u nas: poseł na sejm – pan Helmut Paździor, burmistrz miasta i gminy – pan Hubert Kurzał,poeta, rzeźbiarz, były dyrektor naszej szkoły – pan Stanisław  Leśniak, misjonarz – ojciec Krystian Pieczka, żołnierz służb pokojowych NATO – pan Artur Idec, hobbysta, hodowca gołębi – pan Mirosław Gamża, piosenkarka – pani Eliza Idec.

 

        W tym czasie nasza szkoła włącza się aktywnie w wiele akcji charytatywnych. Jedną z nich jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, której organizacja przybiera różnorodne formy. Najbardziej popularną z nich jest tzw. Słodki Tydzień.  

           

       W wyniku wprowadzonej w życie w 1999r. reformy oświaty trzy lata później, w kwietniu 2002 r. odbył się w całej Polsce pierwszy sprawdzian w klasie VI. 

       W tym też okresie zaczynamy obchodzić Pierwszy Dzień Wiosny jako dzień walki z przemocą, dzisiaj nazywany Dniem Przyjaźni. 

        

       Ostatnia dekada obfitowała w wiele nowatorskich przedsięwzięć. Prężnie działa szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody, koło regionalne, Klub Europejski, koła zainteresowań. W styczniu 2004 roku ukazuje się pierwszy numer szkolnej gazetki „Kujonek”.

    

       To także okres dużej aktywności na polu kontaktów międzynarodowych. W maju 2005 roku przybywa do nas grupa uczniów z Gerbrunn. Rok później  to nasi uczniowie wyjeżdżają na zieloną szkołę do tego miasta. 

Nawiązujemy również kontakty z państwami na innych kontynentach. Gościmy delegację ze Stanów Zjednoczonych, potem z wizytą w tym państwie przebywa pani dyrektor Monika Kłosek.

        Z pewnością jednym z największych sukcesów tego okresu jest uzyskanie przez ucznia naszej szkoły – Marcina Kurzała Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego i tytułu Prymusa Opolszczyzny.

       Rok szkolny 2006/2007 rozpoczyna się kolejną zmianą na stanowisku dyrektora szkoły, które obejmuje pani Barbara Górna. Zainteresowania pani dyrektor sprawiają, iż nasza szkoła staje się prawdziwym centrum działalności ekologicznej. Od tej pory co roku wszystkie klasy biorą udział w wycieczkach o tematyce ekologicznej po najbliższej okolicy. 

          

Są to tzw. Zielone Rajdy, w czasie których zgłębiamy tajemnice świata przyrody naszych okolic i uczymy się żyć z nim w zgodzie.

      Wyprawy te poprzedzają inne wielkie wydarzenia – organizowane co roku Sejmiki Ekologiczne. Pierwszy Sejmik Ekologiczny odbył się 25 października 2006 roku. 

       

W czasie sejmików gościmy w naszej szkole przedstawicieli wielu instytucji: Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Kuratorium Oświaty w Opolu, Agencji Rynku Rolnego,  Urzędu Miasta i Gminy Leśnica, Nadleśnictwa Strzelce Opolskie, Koncernu EnergiaPro, Powiatowej Komendy Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Koła Łowieckiego Zielona, Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego, Parku Krajobrazowego Góra św. Anny, Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Towarzystwa Ekologicznego Ziemi Leśnickiej, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,  okolicznych szkół.

Patronat nad sejmikami kolejno obejmowali: Burmistrz Leśnicy Hubert Kurzał, Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski, Starosta Powiatu Strzeleckiego, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Rolnictwa i Agencja Rynku Rolnego w Opolu.  

Początkowo sejmiki odbywały się na terenie naszej szkoły. Od dwóch lat organizowane są na Rynku naszej miejscowości. 

                

      Sejmikom towarzyszą inne wydarzenia o charakterze proekologicznym: gminne konkursy literackie i plastyczne, gminne konkursy pod nazwą „Ekoozdoba”  oraz powiatowe festiwale piosenki przyrodniczo-ekologicznej. Oprócz wartości ekologicznych w szkole propaguje się zdrowy tryb życia.

 Od 2007 roku uczestniczymy w akcji „Szklanka mleka”, potem przystępujemy też do akcji „Owoce w szkole”. 

       

        Od 2000 r. realizujemy projekt „Dzieci Europy” we współpracy ze szkołą w partnerskim mieście Crostwitz. polegający na wzajemnych odwiedzinach. 

  

       Od kilku lat realizujemy we współpracy z Burmistrzem Leśnicy projekty edukacyjne współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ich ramach prowadzi się w szkole koła zainteresowań, zajęcia indywidualne, zajęcia wyrównawcze, organizuje wyjazdy do różnych ośrodków życia kulturalnego. 

  Obecnie wdrażamy projekt „Opolska eszkoła, szkołą ku przyszłości”. Nowoczesna technologia informacyjna wzbogaca proces edukacyjny, a już wkrótce pozwoli na wirtualny kontakt szkoły z uczniami i rodzicami.  

Z sukcesami szkoły ściśle związane są sukcesy indywidualne naszych uczniów. Jednym  z największych jest zdobycie przez uczennicę Martę Gomolla tytułu Najlepszego ucznia powiatu strzeleckiego, który otrzymała w 2010 roku. 

Aby wyrazić nasz związek z całym środowiskiem, w którym żyjemy, kilkakrotnie organizowaliśmy w naszej szkole Dni Otwartych Drzwi.
W 2009 roku dedykowany był wszystkim babciom i dziadkom z okazji ich święta. W 2008 roku dzień ten towarzyszył wystawie stołów wielkanocnych zorganizowanej przez członkinie związku Kobiet Śląskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natomiast rok później  przebiegał pod hasłem: Dzieci rodzicom. 

 

Mamy nadzieję, iż nasza szkoła zawsze była miejscem przyjaznym uczniom, zapewniającym zaspokojenie ich wszystkich potrzeb, ośrodkiem działalności nie tylko edukacyjnej, ale również kulturalnej i społecznej, miejscem, w którym idee każdej epoki znajdowały zawsze odzew pełen pasji i czynnego zaangażowania.

 Składamy gorące podziękowania wszystkim ludziom, dzięki którym nasza szkoła stale się rozwijała; wszystkim, którzy w jakimkolwiek czasie jej historii w jakikolwiek sposób byli z nią związani: tym, którzy pracowali przy jej budowie, nauczycielom, uczniom, ich rodzicom, wszystkim pracownikom szkoły, jej gościom. Nie wszystkich mogliśmy wymienić w tej prezentacji z imienia i nazwiska, ale wierzymy, że dziś i zawsze w każdym zakamarku tego miejsca żyć będą wspomnienia dawnych wzruszeń, uczuć i przeżyć.

0B22A1B8 D7EC 47DD A4E8 C5E4271451C6

e dziennik

Co zagraża dzieciom na wsi?

MK certyfikat 184

2021 Copyright SP Leśnica Rights Reserved