foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ósmoklasiści przygotowują się do ważnego egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej. Uczniowie klas 8 a i 8 b wzięli udział w trzydniowym próbnym maratonie egzaminacyjnym. W kolejnych dniach pracowali z arkuszami z języka polskiego, matematyki i na końcu z języka obcego. Próbny egzamin przebiegał według procedur obowiązujących podczas terminu majowego z zachowaniem reżimu sanitarnego - podczas egzaminów obowiązywały wytyczne GIS, MEIN oraz procedury szkolne dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego w czasie epidemii.

 

Maria Zmuda

sprawdzian ósmoklasisty

e dziennik

Co zagraża dzieciom na wsi?

MK certyfikat 184

2021 Copyright SP Leśnica Rights Reserved