foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wykaz podręczników

ftp://ftp.wodip.opole.pl/nowa strona/Wykaz podręczników SP Leśnica.pdf

Klasy młodsze brały udział w projekt pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest propagowanie wiedzy o szczególnie cennej różnorodności biologicznej występującej na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej oraz potrzeby ochrony istniejącego ekosystemu i dbałości o dziedzictwo przyrodnicze parku w Mosznej. Założeniem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej dorosłych, młodzieży i dzieci w zakresie wiedzy o ochronie przyrody i bioróżnorodności, zasobności rodzimej flory i fauny, istnieniu zagrożeń dla rodzimych gatunków oraz wzmocnieniu poczucia odpowiedzialności społeczności lokalnej za otaczające nas środowisko przyrodnicze i jego ochronę.

 

e dziennik

Co zagraża dzieciom na wsi?

MK certyfikat 184

2021 Copyright SP Leśnica Rights Reserved